4 datasets found

Organisationer: Öppna data från Sveriges geologiska undersökning Categories: Vetenskap och teknik

Filter Results
 • Markgeokemi, analysdata från geokemisk atlas över Sverige

  Produkten innehåller information om olika grundämnen i morän i Sverige. Partiell lakning har gjorts med kungsvatten, den lösta delen av provet har analyserats med...
 • Grundvattennivåer, tidsserier

  The dataset contains groundwater level measured from the SGU's groundwater network. The purpose of the groundwater network is to study natural temporal variations in groundwater...
 • Brunnar

  The dataset on wells contains data on well location and technical properties such as depth, soil depth , dimensions, water capacity and usage. The dataset also includes...
 • Källor

  The dataset Springs contains information about over 2,000 freshwater springs (ie natural groundwater outflows ). Information includes location, spring type, discharge, akvifer...
You can also access this registry using the API (see API Docs).