8 datasets found

Categories: Vetenskap och teknik Format: CSV

Filter Results
 • Televerket - VIADIM

  System för dimensionering av vior, data utgörs av telefontrafikintresse mellan olika trafikområden.
 • Publikt Wi-Fi

  Location of access points for public wireless network in the city center and outlying areas of Gävle Municipality. SSID/Network name "_Gavle WiFi". The Municipality of Gävle...
 • Markgeokemi, analysdata från geokemisk atlas över Sverige

  Produkten innehåller information om olika grundämnen i morän i Sverige. Partiell lakning har gjorts med kungsvatten, den lösta delen av provet har analyserats med...
 • Grundvattennivåer, tidsserier

  The dataset contains groundwater level measured from the SGU's groundwater network. The purpose of the groundwater network is to study natural temporal variations in groundwater...
 • Brunnar

  The dataset on wells contains data on well location and technical properties such as depth, soil depth , dimensions, water capacity and usage. The dataset also includes...
 • Källor

  The dataset Springs contains information about over 2,000 freshwater springs (ie natural groundwater outflows ). Information includes location, spring type, discharge, akvifer...
 • Verksamhetskritiska System

  Verksamhetskritiska System i Lidingö stads It-miljö
 • GPS positioner där Lidingö stads openWifi finns

  Innehåller beskrivning, adress, placering samt GPS positioner
You can also access this registry using the API (see API Docs).