199 datasets found

Format: JSON

Filter Results
 • Oxyfi-Realtidspositionering

  Push-API med information om realtidspositioner på fordon i kollektivtrafiken. För närvarande levererar API:et information för alla tåg som körs av Värmlandstrafik, Norrtåg och...
 • SL Trafikläget 2

  Övergripande information per trafikslag med aktuell status för hur SL-trafiken fungerar. API ’et har endast en metod som returnerar en översiktlig bild över hur...
 • SL Närliggande hållplatser 2

  Med detta API kan du få information om närliggande hållplatser till en försedd plats baserad på latitude och longitude. API-nyckel Det krävs en giltig API nyckel som skickas med...
 • GTFS Sverige 2

  GTFS data of all the planned public transport in Sweden.
 • SL Närliggande hållplatser

  OBS! Kommer att ersättas av SL Närliggande hållplatser 2 den 2:a september 2019 På grund av problem med bland annat POI-filtreringen kommer utfasningen av SL Närliggande...
 • ResRobot - Reseplanerare

  Tidtabeller för hela Sveriges kollektivtrafik. Här hittar man också hållplatser baserat på geografisk position eller delar av stationens namn. ResRobot - Sök Resa I vårt API...
 • SL Hållplatser och Linjer 2

  Listning av hållplatser och linjer i Stockholms län. Detta dokument är en teknisk dokumentation för hur externa parter kan ta del av SL:s semi-statisk information för samtliga...
 • SL Reseplanerare 3

  Journey planning API for
 • SL Realtidsinformation 4

  Ankomst- och avgångsprognoser om bussar, tunnelbana, pendeltåg, lokalbana och båtar i Stockholm. API-nyckel Det krävs en giltig API nyckel som skickas med som parametern "key" i...
 • SL Reseplanerare 3.1

  Med detta API kan du få reseförslag från A till B inom Stockholms län med SLs trafik. I SLs reseplanerare finns även Waxholmsbolagets trafik. APIet kan användas för att beräkna...
 • SL Störningsinformation 2

  Information om störningar för hållplatser eller linjer i SL-trafiken. API-nyckel Det krävs en giltig API nyckel som skickas med som parametern "key" i alla metodanrop. En API...
 • SL Platsuppslag

  Hållplatser, adresser eller platser baserat på delar av platsens namn. API-nyckel Det krävs en giltig API nyckel som skickas med som parametern "key" i alla metodanrop. En API...
 • ResRobot - Stolptidtabeller 2

  Ankomst- och avgångstider för hållplatser och stationer över hela Sverige. För SL (undantaget tunnelbanan), Västtrafik, Skånetrafiken och Trafikverket är avgångsinformation i...
 • Testpersonnummer

  Nummer med sekelsiffror, dvs 12 tecken långt, som bara får användas i testmiljön aldrig i produktion. Nummer finns för åren 1890-2019. Nya testnummer läggs in i januari varje år.
 • Fastighetstaxering, typkoder

  Typkoder återspeglar fastighetstaxeringslagens bestämmelser om olika typer av taxeringsenheter.
 • Traktamente, schablonbelopp

  Traktamente är en ersättning som man som anställd kan få av sin arbetsgivare när man reser i tjänsten. Innehåller värden för inkomstår 2018 och framåt.
 • Riktvärdeangivelser för hyreshus och ägarlägenheter 2016-2018

  Riktvärdeangivelser är faktorer som representerar det genomsnittliga prisläget för likartade hyreshus- och ägarlägenhetsfastigheter inom ett geografiskt område (värdeområde).
 • Riktvärdeangivelser för lantbruk, ekonomibyggnad 2014-2016

  Riktvärdeangivelser är faktorer som representerar det genomsnittliga prisläget för likartade lantbruksfastigheter inom ett geografiskt område (värdeområde).
 • Grundavdrag för personer 65 år och äldre

  Grundavdraget är ett avdrag som görs från dina inkomster på lön, arvode eller liknande ersättningar. Om du har en näringsverksamhet beräknas grundavdraget även på inkomster från...
 • Genomsnittshyror för bostäder 2019-2021

  Genomsnittshyrorna utgör en vägledande hyresnivå i sådana fall då faktisk utgående hyra saknas eller av annan anledning inte kan ligga till grund för beräkning av byggnadsvärdet.
You can also access this registry using the API (see API Docs).