8 datasets found

Categories: Miljö Format: JSON

Filter Results
 • Miljömålsuppföljning

  Uppföljning av stadens arbete med Miljömålen. Datamängden tas fram och aggregeras av Miljöförvaltningen. Underlag hämtas bland annat från tillsynsverksamheten, andra kommunala...
 • Grundvattenförkomster

  In the dataset groundwater bodies contains the geometry and metadata on swedish groundwater bodies used for regional and national water management environmental plans and...
 • Månadskarta över grundvattensituationen

  Bedömningen av månadens grundvattensituation tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet....
 • Miljöövervakning, havs- och sjösediment

  I ”Miljöövervakning, havs och sjösediment” redovisas punktdata som samlas in inom ramen för nationell-, regional- och lokal miljöövervakning. Syftet är i första hand att...
 • Miljöövervakning grundvatten

  The dataset contains data on groundwater chemistry from about 1700 sites in Sweden sampled within Environmental monitoring programs. The number of sites changes over the years...
 • Vattenkvalitetsdata per grundvattenförkomst

  Datasetet innehåller statistiska sammanställningar av vattenkvalitetsdata per grundvattenförekomst. Sammanställningarna är gjorda utifrån vattenkvalitetsdata från nationella och...
 • Kvävedioxid

  Visar årsmedelhalt av Kvävedioxid (NO2), på Lidingö från 1997 till 2013.
 • Radonmätning

  Innehåller fastighet, adress, hustyp, senaste mätning samt årsmedel för 2013.
You can also access this registry using the API (see API Docs).