122 datasets found

Format: Nedladdning Taggar: Trafikverket

Filter Results
 • Jvgdata Detektor

  Dataprodukten har punktutbredning och kopplar till järnvägsnätet med referens mot bandel och km-tal. Objekttypen ska innehålla uppgifter om hur markbaserad stationär utrustning...
 • Jvgdata Hållställe/övrig plats

  Dataprodukten består av tre typer av platser som är viktiga för trafikering på järnvägen: • hållställe - plats med särskilt namn inom en driftplats avsedd för av- och...
 • TN.Rail.AccessRestriction

  Datamängden redovisar antal spår som representeras av varje järnvägslänk enligt Inspiretema transportnät (TN) AccessRestriction. Järnväg som förvaltas av Trafikverket och som...
 • Jvgdata Lastprofil

  Lastprofil (Indelning), begränsar storleken på de järnvägsfordon som ska transporteras på viss sträcka. Kan vid specialtransporter av stora överskjutande laster (transformatorer...
 • Jvgdata Underhållsdistrikt

  Underhållsdistrikt är en rent geografisk indelning.
 • Jvgdata NJDB STAX

  NJDB STAX (Indelning), motsvarande ”Linjekategori”, men detta är för anläggningar utanför det Statliga spårnätet och vikterna är mellan 6 till 40 tons axellast.
 • TN.RoadTransportNetwork.MaintenanceAuthority

  Datamängden redovisar ansvar för underhåll enligt Inspiretema transportnät (TN) MaintenanceAuthority. MaintenanceAuthority är genererad ur från följande vägdataprodukter:...
 • Trafikplats järnväg

  Trafikplats järnväg är en förädlad järnvägsdataprodukt. Typen av förädling är generalisering och den bygger på två dataprodukter inom produktgruppen Bandata. Syftet med...
 • Jvgdata Möteslängd

  Möteslängd, den maximala längd ett tågfordon kan ha för att inte påverka säkerhet eller fordonsrörelser på intilliggande spår. I aktuellt fall är längden angiven mellan två...
 • TN.Rail.VerticalPosition

  Datamängden redovisar järnvägens vertikala position enligt Inspiretema transportnät (TN) VerticalPosition. Temat ska beskriva järnvägens vertikala position i förhållande till...
 • TN.RoadTransportNetwork.RoadWidth

  Datamängden redovisar vägbredd enligt Inspiretema transportnät (TN) RoadWidth. Datamängden redovisar vägbanans bredd i meter. För belagd väg avses avståndet mellan...
 • Jvgdata Stoppbock/plgräns m m

  Dataprodukten består av objekttypen Stoppbock/plgräns m.m. Dataprodukten Stoppbock/plgräns m.m ska hålla information om en del av de olika mellan- och slutnoder som kan finnas...
 • Jvgdata Kilometertavla

  Dataprodukten Kilometertavla styr längdmätningen i referenssystemet och ger en lägesbestämning av anläggningens objekt. Kilometertavla innehåller referensinformation så att den...
 • Jvgdata Stråk

  Alla huvudspår på Det svenska järnvägsnätet är indelade i olika stråk i syfte att förenkla för planering, projektering och underhåll. Stråken ska ge helhetsperspektiv för de...
 • Jvgdata Restriktionsyta

  Restriktionsyta, yta som visa på t.ex. vattentäkt eller av annan anledning känsligt område som inte får besprutas med ogräsbekämpning eller som påkallar speciella insatser vid...
 • TN.RoadTransportNetwork.FormOfWay

  Datamängden redovisar en klassificering baserad på vägens fysiska utformning enligt Inspiretema transportnät (TN) FormOfWay. FormOfWay är resultatet av en bearbetning av...
 • Jvgdata Tunnel

  En tunnel är en underjordisk transportväg eller distributionsled
 • Jvgdata Bullerskydd

  Bullerskydd, olika anordningar för att minimera störande buller från järnvägsanläggningen mot intilliggande fastigheter.
 • TN.Rail.MarkerPost

  Datamängden redovisar nätanknutet läge för fysiska kilometertavlor längs järnvägen enligt Inspiretema transportnät (TN) MarkerPost. Kilometertavlorna är referenspunkter för...
 • Jvgdata Bank

  Dataprodukten består av objekttypen Bank knuten till det svenska statliga järnvägsnätet. Banken är den del av järnvägsspåret som ligger allra underst. Banken har även termen...
You can also access this registry using the API (see API Docs).