126 datasets found

Format: WMS Taggar: Trafikverket

Filter Results
 • Trafikverket - Vägdata för bilnät, visningstjänst

  Tjänst med vägdata för bilvägtrafiknät från Trafikverket. Innehåller företeelsetyper från bl.a. NVDB (Nationella vägdatabasen). Tjänsten är under uppbyggnad och innehållet...
 • TN.Rail.AccessRestriction

  Datamängden redovisar antal spår som representeras av varje järnvägslänk enligt Inspiretema transportnät (TN) AccessRestriction. Järnväg som förvaltas av Trafikverket och som...
 • Jvgdata Lastprofil

  Lastprofil (Indelning), begränsar storleken på de järnvägsfordon som ska transporteras på viss sträcka. Kan vid specialtransporter av stora överskjutande laster (transformatorer...
 • Jvgdata Underhållsdistrikt

  Underhållsdistrikt är en rent geografisk indelning.
 • TN.RoadTransportNetwork.MaintenanceAuthority

  Datamängden redovisar ansvar för underhåll enligt Inspiretema transportnät (TN) MaintenanceAuthority. MaintenanceAuthority är genererad ur från följande vägdataprodukter:...
 • Bytes- och stoppunkter visningstjänst

  Visningstjänsten innehåller bytes- och stoppunkter. En bytespunkt (TransferNode) är beskrivning av en plats där byte mellan olika transportmedel eller trafikslag är möjligt. En...
 • Trafikplats järnväg

  Trafikplats järnväg är en förädlad järnvägsdataprodukt. Typen av förädling är generalisering och den bygger på två dataprodukter inom produktgruppen Bandata. Syftet med...
 • Jvgdata Möteslängd

  Möteslängd, den maximala längd ett tågfordon kan ha för att inte påverka säkerhet eller fordonsrörelser på intilliggande spår. I aktuellt fall är längden angiven mellan två...
 • TN.Rail.VerticalPosition

  Datamängden redovisar järnvägens vertikala position enligt Inspiretema transportnät (TN) VerticalPosition. Temat ska beskriva järnvägens vertikala position i förhållande till...
 • TN.RoadTransportNetwork.RoadWidth

  Datamängden redovisar vägbredd enligt Inspiretema transportnät (TN) RoadWidth. Datamängden redovisar vägbanans bredd i meter. För belagd väg avses avståndet mellan...
 • Jvgdata Stoppbock/plgräns m m

  Dataprodukten består av objekttypen Stoppbock/plgräns m.m. Dataprodukten Stoppbock/plgräns m.m ska hålla information om en del av de olika mellan- och slutnoder som kan finnas...
 • Jvgdata Kilometertavla

  Dataprodukten Kilometertavla styr längdmätningen i referenssystemet och ger en lägesbestämning av anläggningens objekt. Kilometertavla innehåller referensinformation så att den...
 • Jvgdata Stråk

  Alla huvudspår på Det svenska järnvägsnätet är indelade i olika stråk i syfte att förenkla för planering, projektering och underhåll. Stråken ska ge helhetsperspektiv för de...
 • Bro- och tunneldata - väg

  Dataprodukten består av företeelser av typen Bro och Tunnel som ingår i Nationella Vägdatabasen (NVDB) och omfattar data om överfarter, underfarter samt tunnlar på vägsträckor....
 • TN.RoadTransportNetwork.FormOfWay

  Datamängden redovisar en klassificering baserad på vägens fysiska utformning enligt Inspiretema transportnät (TN) FormOfWay. FormOfWay är resultatet av en bearbetning av...
 • Jvgdata Tunnel

  En tunnel är en underjordisk transportväg eller distributionsled
 • Jvgdata Bullerskydd

  Bullerskydd, olika anordningar för att minimera störande buller från järnvägsanläggningen mot intilliggande fastigheter.
 • TN.Rail.MarkerPost

  Datamängden redovisar nätanknutet läge för fysiska kilometertavlor längs järnvägen enligt Inspiretema transportnät (TN) MarkerPost. Kilometertavlorna är referenspunkter för...
 • Jvgdata Bank

  Dataprodukten består av objekttypen Bank knuten till det svenska statliga järnvägsnätet. Banken är den del av järnvägsspåret som ligger allra underst. Banken har även termen...
 • Administrativa företeelser - NVDB

  Innehåller uppgifter från Nationella Vägdatabasen (NVDB): Driftbidrag Funktionell vägklass Gatunamn Övriga vägnamn Vägnummer Väghållare Vägtrafiknät (typ) Innehåller...
You can also access this registry using the API (see API Docs).