47 datasets found

Taggar: Göteborgs stad

Filter Results
 • Adresser SHP

  Detaljerad och aktuell lägesredovisning av fastställda och gällande adresser i Göteborgs Stad. Datamängd rekommenderad för positionering.
 • Ortofoto 2015

  Ett ortofoto är en flygfotomosaik. Detta ortofoto täcker Göteborg. Ortofotot används primärt som en fotorealistisk skalbar kartbakgrund.
 • Ortofoto 2019

  Ett ortofoto är en flygfotomosaik. Detta ortofoto täcker Göteborg. Ortofotot används primärt som en fotorealistisk skalbar kartbakgrund.
 • Stadskarta WMS

  The City map is a generalized map showing the texture of Gothenburg. Primarily it is used as a basemap for visualizing diffrent types of data, and for general orientation. It is...
 • Luftkvalitet och meteorologiska data, månadsrapporter

  Luftdata och meteorologisk information
 • Ortofoto 2003

  An orthophoto is an aerial photo mosaic. This orthophoto covers Gothenburg. The orthophoto is primarily used as a photo-realistic scalable map background.
 • Ortofoto 2006

  An orthophoto is an aerial photo mosaic. This orthophoto covers Gothenburg. The orthophoto is primarily used as a photo-realistic scalable map background.
 • Baskarta DWG

  Baskarta DWG kan användas som detaljerad bakgrundskarta och som bas för andra produkter men även som förstärkning till andra karttjänster (t ex Stadskarta WMS eller Ortofoto WMS).
 • Pumpstationer för cykel

  Visar kommunala cykelpumpstationer samt privata cykelverkstäder och andra ställen där man kan pumpa sin cykel.
 • Luftkvalitet karttjänst WMS

  Luftkvalitetsberäkningar årsvis 2012-2015 i projektet Ren stadsluft. Kvävedioxidhalt uppdelat på årsmedelvärde, 98-percentil dygnsmedelvärde och 98-percentil timmedelvärde.
 • Vattennivå i Götaälv

  Denna service publicerar vattennivåer uppmätta i Götaälv och Mölndalsån. För Mölndalsån finns även flöden och nederbörd. Vattennivån anges i cm enligt höjdsystemet RH2000.
 • Adresser WFS

  Detaljerad och aktuell lägesredovisning av fastställda och gällande adresser i Göteborgs Stad. Datamängd rekommenderad för positionering.
 • Ortofoto 2017

  An orthophoto is an aerial photo mosaic. This orthophoto covers Gothenburg. The orthophoto is primarily used as a photo-realistic scalable map background.
 • Brostatus (BridgeService)

  Tjänsten levererar information om huruvida Göta Älvbron är öppen eller ej med hjälp av information från trafiksignalerna på bron. Tjänsten innehåller, även historisk data.
 • Leverantörsfakturor för 2020

  Fakturor som har kommit till Göteborgs Stad under respektive månad. Informationen om fakturorna publiceras i tabellform och innehåller: nämnd eller förvaltning som fakturan är...
 • Ortofoto 2010

  An orthophoto is an aerial photo mosaic. This orthophoto covers Gothenburg. The orthophoto is primarily used as a photo-realistic scalable map background.
 • WMS-tjänst Värmepumpar

  Information om värmepumpar. Utbredningen inkluderar Göteborgs kommun. Informationen (borrhål) är kopplade till ytor.
 • Hammarkullen i Minecraft

  Alla objekt såsom mark, byggnader, vägar och detaljer är alla uppbyggda och placerade korrekt utifrån verkliga geografiska data från Göteborgs stad. I zip-filen finns en...
 • Ortofoto 2008

  An orthophoto is an aerial photo mosaic. This orthophoto covers Gothenburg. The orthophoto is primarily used as a photo-realistic scalable map background.
 • Ortofoto 2017 1 meter

  Flygbild, lämplig som bakgrundskarta. Upplösning 1 meter per pixel.
You can also access this registry using the API (see API Docs).