12 datasets found

Categories: Miljö Taggar: Göteborgs stad

Filter Results
 • WMS-tjänst Mätstationer Luft

  Information om mätstationer för luft. Utbredningen inkluderar Göteborgs Kommun.
 • Ortofoto WMS

  Ett ortofoto är en flygfotomosaik. Detta ortofoto täcker Göteborg. Ortofotot används primärt som en fotorealistisk skalbar kartbakgrund.
 • Cykelbanor

  Cykelbanor Göteborg
 • WMS-tjänst Värmepumpar

  Information om värmepumpar. Utbredningen inkluderar Göteborgs kommun. Informationen (borrhål) är kopplade till ytor.
 • Modellberäkningar av kvävedioxidhalter 2015 Göteborgs stad

  Modellberäkningar av kvävedioxidhalter för Göteborgs Stad enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2016:9). Timmedelvärde, Dygnsmedelvärde och...
 • Grundvattennivåer

  OBS Denna tjänst är under avveckling och kommer att stängas ner 2018-01-31. Du som använder dess data hänvisas till www.vattenigoteborg.se där du kan hämta motsvarande data....
 • Miljömålsuppföljning

  Uppföljning av stadens arbete med Miljömålen. Datamängden tas fram och aggregeras av Miljöförvaltningen. Underlag hämtas bland annat från tillsynsverksamheten, andra kommunala...
 • Ortofoto 2017

  Ett ortofoto är en flygfotomosaik. Detta ortofoto täcker Göteborg. Ortofotot används primärt som en fotorealistisk skalbar kartbakgrund.
 • Luftkvalitet och meteorologiska data, månadsrapporter

  Air quality and meteorological data
 • Ortofoto 2008

  An orthophoto is an aerial photo mosaic. This orthophoto covers Gothenburg. The orthophoto is primarily used as a photo-realistic scalable map background.
 • Ortofoto 1998

  Ett ortofoto är en flygfotomosaik. Detta ortofoto täcker Göteborg. Ortofotot används primärt som en fotorealistisk skalbar kartbakgrund.
 • Ortofoto 2010

  Ett ortofoto är en flygfotomosaik. Detta ortofoto täcker Göteborg. Ortofotot används primärt som en fotorealistisk skalbar kartbakgrund.
You can also access this registry using the API (see API Docs).