19 datasets found

Taggar: Linköpings kommun

Filter Results
 • Befolkningsstatistik

  Linköping är Sveriges femte största kommun och antalet kommuninvånare ökar stadigt. Befolkningsstatistik från kommunens statistikdatabas finns tillgängligt som öppna data.
 • Trafikmätningar cykel

  Den här öppna datan beskriver cykel-trafikmätningar som Linköpings kommun förfogar över. Vi tillhandahåller både mätningar från utplacerade slingor och dynamisk data.
 • Lediga jobb

  Job vacancies in Linkoping municipality. This open data describes all available services within Linköping municipality. The information is updated continuously as new services...
 • Radon

  Den öppna datan omfattar mätningar som hushåll och företag löpande genomför och rapporterar till Linköpings kommun. Informationen uppdateras löpande i samband med att...
 • Geodata

  Linköpings kommun upprätthåller geografisk information i form av kartor, flygfoton med mera som omfattar hela kommunens geografiska område. Delar av denna information görs...
 • Evenemang

  Visit Linköping & Co presenterar runt 200 publika evenemang om året i form av konserter, shower, mässor med mera. Information om dessa evenemang finns tillgänglig som öppna...
 • Nyckeltal från Kolada

  Den här öppna datan hämtas från Kommun- och landstingsdatabasen Kolada som innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Nyckeltalen baseras på data...
 • Nya bostäder

  Data angående nya bostäder i Linköpings kommun finns tillgängligt. Tidplan, antalet bostäder och länk till byggföretag returneras i anropet.
 • Trafikmätningar fordon

  Den här öppna datan beskriver trafikmätningar som Linköpings kommun förfogar över. Vi tillhandahåller både mätningar från utplacerade slingor och dynamisk data från Linköping...
 • Mobilnätens täckningsgrad

  Linköpings kommun har genomfört oberoende mätningar av mobilnätens täckningsgrad inom kommunens geografiska område. Mätningarna har genomförts under perioden juni - november...
 • Parkering

  Den här öppna datan beskriver aktuell status på antal lediga platser i parkeringshusen i Linköping stad. Informationen uppdateras direkt i samband med att bilar kör in och ut ur...
 • Kvalitetsredovisning

  Med jämna mellanrum genomför kommunen undersökningar för att få reda på hur elever, brukare och Linköpingsbor i allmänhet upplever kommunens service och kvalitet.
 • Ärendedata

  API för att söka och hitta ärenden som diarieförts. I varje ärende framgår vilka händelser som diarieförts, det vill säga vilka handlingar som kommit in eller upprättats och...
 • Skolmat

  Här hittar ni skolmatsmenyn som öppna data i samarbete med dinskolmat.se
 • Vägarbeten

  Den här datamängden beskriver pågående och kommande vägarbeten inom Linköpings kommun som har en allmän påverkan på framkomligheten på gator och vägar. Notera att endast...
 • Lediga tomter

  Med hjälp av Linköping kommuns data kan du se var i kommunen det finns lediga tomter. Tillhörande data som antalet lediga tomter, försäljningsstatus och om de är till salu eller...
 • Badvattentemperatur

  API som returnerar positionspunkter för badplatser och dess vattentemperatur.
 • Luftkvalitet

  Linköpings kommun mäter kontinuerligt luftkvaliteten i staden. Den öppna datan hämtas var 15:e minut från mätstationen på hamngatan i Linköpings tätort.
 • Solkarta

  Med hjälp av Linköping kommuns kartdata kan du se vilka delar av taket som passar bäst för en solcellsanläggning och ungefär hur mycket el som kan produceras under ett år....
You can also access this registry using the API (see API Docs).