160 datasets found

Taggar: Trafikverket

Filter Results
 • Jvgdata LÖ-väg

  LÖ-väg är benämningen på en spårlänk som kan ingå som tänkbar spårlänk för simulering av specialtransporter som har en last större än tillåten profil eller för långa...
 • Jvgdata UH kontraktsområde Bas

  Uh kontraktsområde bas (Indelning), ekonomisk indelning, anger vilket område/kontraktsnummer en Underhållsentreprenör är upphandlad för att sköta.
 • Trafikflödeskartan

  Webbapplikation för trafikflöden för statligt vägnät. Trafikflödena visar totaltrafiken för motorfordon och lastbilstrafiken med olika bandbredder där bandens bredd är...
 • TN.Rail.RailwayUse

  Datamängden redovisar anvä'ndningen av järnväg enligt Inspiretema transportnät (TN) RailwayUse. I Trafikverkets baninformationssystem BIS finns inte dessa uppgifter, konstant...
 • Jvgdata Lastplats

  En lastplats är ett avgränsat område anslutet till järnvägsnätet och avsett för lastning och lossning av gods och lastbärare eller omlastning från järnväg till andra trafikslag....
 • NVDB på webb

  NVDB på webb är en webbapplikation som gör det möjligt att se Sveriges alla vägar och cykelvägar som finns lagrade i Nationella vägdatabasen (NVDB). Man kan välja att titta på...
 • Jvgdata Övergångskurva

  I normalhuvudspår ska övergångskurvor alltid anordnas för att ge en mjukare övergång mellan rakspår och en cirkulärkurva eller mellan två cirkulärkurvor med olika radie....
 • Jvgdata Skärning

  Skärning, område där järnvägsanläggningen ligger lägre än omgivande markyta, motsatsen till detta är ”Bank”.
 • TN.Rail.DesignSpeed

  Datamängden redovisar antal spår som representeras av varje järnvägslänk enligt Inspiretema transportnät (TN) DesignSpeed. Största tillåtna hastighet (STH) för S-tåg ( tåg med...
 • Jvgdata Plats

  Dataprodukten innehåller trafikplatsens signatur (förkortat namn) på alla spårlänkar som finns inom en trafikplats av typen driftplats, linjeplats eller hållplats. Gränsen för...
 • Bytes- och stoppunkter visningstjänst

  Visningstjänsten innehåller bytes- och stoppunkter. En bytespunkt (TransferNode) är beskrivning av en plats där byte mellan olika transportmedel eller trafikslag är möjligt. En...
 • TN.Rail.RailwayLink

  Datamängden redovisar länkar i järnvägsnätet enligt Inspiretema transportnät (TN) RailwayLink. Datamängden går att komma åt via wms, wfs och nedladdning av förgenererade filer.
 • TN.RoadTransportNetwork.RoadLinkSequence

  Datamängden redovisar referenslänkar enligt Inspiretema transportnät (TN) RoadLinkSequence. RoadLinkSequenceär genererad ur från följande vägdataprodukter: Referenslänk...
 • Trafikverket - Vägdata för cykelnät, visningstjänst

  Tjänst med vägdata för cykelvägtrafiknät från Trafikverket. Innehåller företeelsetyper från bl.a. NVDB (Nationella vägdatabasen). Tjänsten är under uppbyggnad och innehållet...
 • TN.RoadTransportNetwork.Eroad

  Datamängden redovisar Europavägar enligt Inspiretema transportnät (TN) Eroad. Eroad är resultatet av en bearbetning av vägdataprodukten Vägnummer. Datamängden går att komma åt...
 • Jvgdata Bullerskydd

  Bullerskydd, olika anordningar för att minimera störande buller från järnvägsanläggningen mot intilliggande fastigheter.
 • TN.Rail.RailwayLine

  Datamängden redovisar järnvägens indelning i stråk enligt Inspiretema transportnät (TN) RailwayLine. Ett stråk består av en eller flera sammanhängande bandelar. Paranteser i...
 • TN.Rail.RailwayType

  Datamängden redovisar av vilken typ järnvägen (t.ex. tåg, spårväg, bergbana) är enligt Inspiretema transportnät (TN) RailwayType. Datamängden går att komma åt via wms, wfs och...
 • TN.RoadTransportNetwork.DownloadService

  Tjänsten är Trafikverkets nedladdningstjänst för datamängder som omfattas av INSPIRE vägtransportnät. Alla datamängder från Trafikverket som omfattas av INSPIRE-direktivet går...
 • NVDB-Vägnät

  Geometri och topologi (länkar och noder) för vägnätet i Nationella Vägdatabasen (NVDB).
You can also access this registry using the API (see API Docs).