152 datasets found

Taggar: Trafikverket

Filter Results
 • Jvgdata Spårnummer

  I spårnätet finns det enkelspår, dubbelspår och flerspår. Inne på driftplatser finns det flera parallella spår som är till för resandeutbyte, last- och lossning, möten, växling...
 • TN.Rail.RailwayLine

  Datamängden redovisar järnvägens indelning i stråk enligt Inspiretema transportnät (TN) RailwayLine. Ett stråk består av en eller flera sammanhängande bandelar. Paranteser i...
 • Jvgdata Spårvidd

  Spårvidd (Indelning), anger avståndet mellan höger och vänster räl. Det finns en specialare i Haparanda där både 1435mmoch 1524mm används mot Finska gränsen. Det finns också...
 • Jvgdata Raklinje

  En raklinje i järnvägsnätet kännetecknas av att krökningen (1/R) är lika med noll (0). Raklinjen startar och slutar i tangentpunkter som är markerade med rälsförhöjningsskyltar...
 • Jvgdata Ballast

  Ballast, det material som spåranläggningen vilar på, t.ex. M1 och M2 är olika fraktioner/storlekar på makadam.
 • Järnvägsnät med längdmätning

  Järnvägsnät med längdmätning är en förädlad järnvägsdataprodukt vilket innebär att den genereras utifrån ett antal redan existerande dataprodukter. Typen av förädling är en s.k....
 • Jvgdata Skarv

  Objekttypen innehåller skarvar i järnvägsnätet, dock inte rälsskarvarna, som beskrivs i objekttyperna Räls och Skarvspår. Det finns tre typer av skarvar i objekttypen Skarv: •...
 • TN.RoadTransportNetwork.SpeedLimit

  Datamängden redovisar hastighetsgräns enligt Inspiretema transportnät (TN) SpeedLimit. Datamängden redovisar hastighetsgräns baserad på trafikregel om med vilken högsta...
 • TN.Rail.MarkerPost

  Datamängden redovisar nätanknutet läge för fysiska kilometertavlor längs järnvägen enligt Inspiretema transportnät (TN) MarkerPost. Kilometertavlorna är referenspunkter för...
 • Jvgdata Spårspärr

  Spårspärr är en anordning på järnvägsspåret som ska förhindra fordon att oavsiktligt komma in på huvudspår. En spårspärr består av klotsar, omläggningsanordning, lås- och...
 • Jvgdata Spårväxel

  Dataprodukten representerar de fysiska spårväxlarna i järnvägsnätet som är anordningar som gör det möjligt att framföra ett spårfordon från ett spår till ett annat. Det finns...
 • Jvgdata Kilometertavla

  Dataprodukten Kilometertavla styr längdmätningen i referenssystemet och ger en lägesbestämning av anläggningens objekt. Kilometertavla innehåller referensinformation så att den...
 • Jvgdata Trafikeringssystem

  Med trafikeringssystem menas den tekniska eller manuella lösning för säkerheten som används för att övervaka och styra en bana. Det finns flera olika system. system H Baseras...
 • Trafikverket - Vägdata för cykelnät, visningstjänst

  Tjänst med vägdata för cykelvägtrafiknät från Trafikverket. Innehåller företeelsetyper från bl.a. NVDB (Nationella vägdatabasen). Tjänsten är under uppbyggnad och innehållet...
 • Jvgdata Bandel

  Dataprodukten är en klassning av ett sammanhängande antal spårlänkar ur ekonomisk och geografisk synvinkel. Bandelens spårlänkar börjar och slutar i anslutning till en...
 • Jvgdata Trafikcentralområde

  Sverige är indelat i fem geografiska driftsområden som ansvarar för att leverera tåglägen. Inom dessa områden finns åtta trafikcentralområden, från Boden i norr och till Malmö i...
 • TN.RoadTransportNetwork.ViewService

  Tjänsten är Trafikverkets visningstjänst för datamängder som omfattas av INSPIRE vägtransportnät.
 • BU.AnnanKonstruktion.Visningstjanst

  Inspire visningstjänst från Trafikverket för tema BU (byggnader), otherConstruction. Trafikverkets informationsansvar för bullerskydd enligt Inspiredirektivet är borttaget sedan...
 • Jvgdata Restriktionsyta

  Restriktionsyta, yta som visa på t.ex. vattentäkt eller av annan anledning känsligt område som inte får besprutas med ogräsbekämpning eller som påkallar speciella insatser vid...
 • TN.Rail.MaintenanceAuthority

  Datamängden redovisar järnvägens infrastrukturförvaltare Inspiretema transportnät (TN) MaintenanceAuthority. Temat beskriver vilken myndighet eller organisation som har ansvar...
You can also access this registry using the API (see API Docs).