160 datasets found

Taggar: Trafikverket

Filter Results
 • Trafikverket - Vägdata för bilnät, visningstjänst

  Tjänst med vägdata för bilvägtrafiknät från Trafikverket. Innehåller företeelsetyper från bl.a. NVDB (Nationella vägdatabasen). Tjänsten är under uppbyggnad och innehållet...
 • Jvgdata Detektor

  Dataprodukten har punktutbredning och kopplar till järnvägsnätet med referens mot bandel och km-tal. Objekttypen ska innehålla uppgifter om hur markbaserad stationär utrustning...
 • TN.RoadTransportNetwork.DownloadService

  Tjänsten är Trafikverkets nedladdningstjänst för datamängder som omfattas av INSPIRE vägtransportnät. Alla datamängder från Trafikverket som omfattas av INSPIRE-direktivet går...
 • Jvgdata Hållställe/övrig plats

  Dataprodukten består av tre typer av platser som är viktiga för trafikering på järnvägen: • hållställe - plats med särskilt namn inom en driftplats avsedd för av- och...
 • TN.Rail.AccessRestriction

  Datamängden redovisar antal spår som representeras av varje järnvägslänk enligt Inspiretema transportnät (TN) AccessRestriction. Järnväg som förvaltas av Trafikverket och som...
 • Jvgdata Lastprofil

  Lastprofil (Indelning), begränsar storleken på de järnvägsfordon som ska transporteras på viss sträcka. Kan vid specialtransporter av stora överskjutande laster (transformatorer...
 • Jvgdata Underhållsdistrikt

  Underhållsdistrikt är en rent geografisk indelning.
 • Jvgdata NJDB STAX

  NJDB STAX (Indelning), motsvarande ”Linjekategori”, men detta är för anläggningar utanför det Statliga spårnätet och vikterna är mellan 6 till 40 tons axellast.
 • TN.RoadTransportNetwork.MaintenanceAuthority

  Datamängden redovisar ansvar för underhåll enligt Inspiretema transportnät (TN) MaintenanceAuthority. MaintenanceAuthority är genererad ur från följande vägdataprodukter:...
 • Bytes- och stoppunkter visningstjänst

  Visningstjänsten innehåller bytes- och stoppunkter. En bytespunkt (TransferNode) är beskrivning av en plats där byte mellan olika transportmedel eller trafikslag är möjligt. En...
 • Trafikplats järnväg

  Trafikplats järnväg är en förädlad järnvägsdataprodukt. Typen av förädling är generalisering och den bygger på två dataprodukter inom produktgruppen Bandata. Syftet med...
 • Jvgdata Möteslängd

  Möteslängd, den maximala längd ett tågfordon kan ha för att inte påverka säkerhet eller fordonsrörelser på intilliggande spår. I aktuellt fall är längden angiven mellan två...
 • TN.Rail.VerticalPosition

  Datamängden redovisar järnvägens vertikala position enligt Inspiretema transportnät (TN) VerticalPosition. Temat ska beskriva järnvägens vertikala position i förhållande till...
 • TN.RoadTransportNetwork.RoadWidth

  Datamängden redovisar vägbredd enligt Inspiretema transportnät (TN) RoadWidth. Datamängden redovisar vägbanans bredd i meter. För belagd väg avses avståndet mellan...
 • Jvgdata Stoppbock/plgräns m m

  Dataprodukten består av objekttypen Stoppbock/plgräns m.m. Dataprodukten Stoppbock/plgräns m.m ska hålla information om en del av de olika mellan- och slutnoder som kan finnas...
 • Jvgdata Kilometertavla

  Dataprodukten Kilometertavla styr längdmätningen i referenssystemet och ger en lägesbestämning av anläggningens objekt. Kilometertavla innehåller referensinformation så att den...
 • Jvgdata Stråk

  Alla huvudspår på Det svenska järnvägsnätet är indelade i olika stråk i syfte att förenkla för planering, projektering och underhåll. Stråken ska ge helhetsperspektiv för de...
 • Jvgdata Restriktionsyta

  Restriktionsyta, yta som visa på t.ex. vattentäkt eller av annan anledning känsligt område som inte får besprutas med ogräsbekämpning eller som påkallar speciella insatser vid...
 • Bro- och tunneldata - väg

  Dataprodukten består av företeelser av typen Bro och Tunnel som ingår i Nationella Vägdatabasen (NVDB) och omfattar data om överfarter, underfarter samt tunnlar på vägsträckor....
 • Trafikregelföreteelser - NVDB

  Företeelser från Nationella Vägdatabasen (NVDB) för hela vägnätet: Begränsad bruttovikt Begränsad fordonsbredd Begränsad fordonslängd Begränsat axel - boggitryck...
You can also access this registry using the API (see API Docs).