160 datasets found

Taggar: Trafikverket

Filter Results
 • TN.RoadTransportNetwork.FormOfWay

  Datamängden redovisar en klassificering baserad på vägens fysiska utformning enligt Inspiretema transportnät (TN) FormOfWay. FormOfWay är resultatet av en bearbetning av...
 • Jvgdata Tunnel

  En tunnel är en underjordisk transportväg eller distributionsled
 • Jvgdata Bullerskydd

  Bullerskydd, olika anordningar för att minimera störande buller från järnvägsanläggningen mot intilliggande fastigheter.
 • HH.EnvHealthDeterminantStatisticalData.Noise

  Datamängden omfattar bullerkartläggningar enligt förordning för omgivningsbuller utförda 2007 och 2012. Datamängden omfattar beräknat buller för statliga vägar och järnvägar med...
 • TN.Rail.MarkerPost

  Datamängden redovisar nätanknutet läge för fysiska kilometertavlor längs järnvägen enligt Inspiretema transportnät (TN) MarkerPost. Kilometertavlorna är referenspunkter för...
 • Jvgdata Bank

  Dataprodukten består av objekttypen Bank knuten till det svenska statliga järnvägsnätet. Banken är den del av järnvägsspåret som ligger allra underst. Banken har även termen...
 • Driftområdespolygoner för statlig väg

  Driftområdespolygoner är en förädlad dataprodukt som har sitt ursprung i motsvarande företeelsetyp hos vägnätsknuten information (i linjeformat) om driftområdestillhörighet,...
 • Administrativa företeelser - NVDB

  Innehåller uppgifter från Nationella Vägdatabasen (NVDB): Driftbidrag Funktionell vägklass Gatunamn Övriga vägnamn Vägnummer Väghållare Vägtrafiknät (typ) Innehåller...
 • TN.Rail.RailwayType

  Datamängden redovisar av vilken typ järnvägen (t.ex. tåg, spårväg, bergbana) är enligt Inspiretema transportnät (TN) RailwayType. Datamängden går att komma åt via wms, wfs och...
 • ATK Mätplats

  Företeelsetypen avser de mätplatser som används för Automatisk Trafiksäkerhetskontroll. Förutom de mätplatser som sitter i tunnlar.Syftet med dataprodukten är att visa var de...
 • Jvgdata Cirkulärkurva

  En cirkulärkurva i järnvägsnätet kännetecknas av att radien är konstant. Kurvorna startar och slutar i tangentpunkter som är markerade med rälsförhöjningsskyltar på insidan av...
 • Vägnummer för etiketter

  Vägnummer för etiketter är en förädlad dataprodukt som genereras genom en bearbetning av ett antal redan existerande dataprodukter. Dataprodukten är inte avsedd att visualiseras...
 • Stoppunkter

  Syftet med dataprodukten stoppunkter är att ange lägen där det finns en koppling till andra trafiknät eller trafikslag. En stoppunkt är alltid kopplad till ett objekt i...
 • TN.RoadTransportNetwork.RoadLink

  Datamängden redovisar väglänkar enligt Inspiretema transportnät (TN) RoadLink. RoadLink är genererad ur från följande vägdataprodukter: Referenslänksdel Datamängden går att...
 • Jvgdata Besikningsklass_bana

  Behovet av antalet säkerhetsbesiktningar är bland annat beroende av följande faktorer: • tåghastighet • trafikbelastning • typ av trafik t ex farligt gods • klimat- och...
 • Jvgdata Signal (främst ATC)

  Dataprodukten består av BIS objekttyp Signal (främst ATC). Signal (främst ATC) beskriver de signaler som är relaterade till ATC. I enklare form övervakar ATC endast att den...
 • TN.RoadTransportNetwork.NumberOfLanes

  Datamängden redovisar antal körfält som representerads av en väglänk enligt Inspiretema transportnät (TN) NumberOfLanes. NumberOfLanes är genererad ur från följande...
 • Jvgdata Lastplats

  En lastplats är ett avgränsat område anslutet till järnvägsnätet och avsett för lastning och lossning av gods och lastbärare eller omlastning från järnväg till andra trafikslag....
 • Jvgdata Planskild korsning

  Planskild korsning, korsning där inte väg och järnväg ligger i samma plan, kan vara tunnel, järnvägsbro eller liknande.
 • TN.RoadTransportNetwork.RoadLinkSequence

  Datamängden redovisar referenslänkar enligt Inspiretema transportnät (TN) RoadLinkSequence. RoadLinkSequenceär genererad ur från följande vägdataprodukter: Referenslänk...
You can also access this registry using the API (see API Docs).