160 datasets found

Taggar: Trafikverket

Filter Results
 • Trafikverket - Vägdata, visningstjänst

  Tjänst med vägdata från Trafikverket. Innehåller 140 företeelsetyper från bl.a. NVDB (Nationella vägdatabasen).
 • Jvgdata Frostskyddsisolering

  Med frostskyddsisolering avses isolerande konstruktioner som skall förhindra uppfrysning i bankroppen. Idag används ofta cellplastisolering vid åtgärdande av problemställen, men...
 • Klickbara kartan

  Webbapplikation för trafikflöde för statligt vägnät. Kartan visar olika typer av trafikmätningsplatser utifrån vilken statistisk undersökning vägtrafikdata används till....
 • Hållplatsläge

  Dataprodukten innehåller företeelser av typen Hållplatsläge knutna till vägnätet. Hållplatsläge beskriver en markerad identifierad plats längs vägnätet som är skapad för på- och...
 • Jvgdata Trafikriktning

  Trafikriktning anger den förväntade trafikflödesriktningen i förhållande till den riktning som den refererade nätverkslänken har. Den verkliga trafikflödesriktningen bestäms vid...
 • Jvgdata Signalpunktstavla ERTMS

  Signalpunktstavla ERTMS är en viktig komponent i säkerhetssystemet ERTMS. Den motsvarar signalläge i konventionellt system dvs. en punkt i spåret som inte får passeras utan...
 • Jvgdata Vägbro

  Vägbro, konstbyggnad över järnväg, vatten eller andra transportleder.
 • Jvgdata UIC 596-6

  Kodifiering av spåranlägningen. Genemsam för alla medlemsländer inom EU, till förmån för förbättrad säkerhet och stärkt konkurrenskraft för kombitrafiken. UIC-norm 596-6 har...
 • Jvgdata Trafikverkets Spåranläggning

  Indelning i hur/till vad anläggningen används, t ex Utbildning, museum, produktionsspår.
 • Jvgdata Vertikalkurva

  En vertikalkurva i järnvägsnätet ska finnas mellan spårdelar med olika lutning i syfte att skapa en mjuk övergång. Minsta längd på vertikalkurvan är 20 m med vissa undantag i...
 • NVDB på webb

  NVDB på webb är en webbapplikation som gör det möjligt att se Sveriges alla vägar och cykelvägar som finns lagrade i Nationella vägdatabasen (NVDB). Man kan välja att titta på...
 • Jvgdata Hastighetsöverskridande %

  Hastigheten på en sträcka finns skyltad på plåttavlor längs med spåret. Uppgifter om dessa tavlor finns i BIS-objekttyp Tavlor (främst ATC). De anger anvisad hastighet på...
 • Jvgdata Plattformsövergång

  Dataprodukten består av objekttypen Plattformsövergång som finns av tre typer: 1 Plattformsövergång är en visualisering av de fysiska plattformsövergångarna i järnvägsnätet samt...
 • Jvgdata Plankorsning

  En plankorsning är en korsning mellan väg och järnväg i samma plan i syfte att möjliggöra säkra och kostnadseffektiva passager för olika trafikslag och järnväg, där olika...
 • Jvgdata Ballast

  Ballast, det material som spåranläggningen vilar på, t.ex. M1 och M2 är olika fraktioner/storlekar på makadam.
 • Jvgdata Plattform

  Den fysiska plattformen är ett byggnadsverk som används för av- och påstigning av passagerare (resandeutbyte). För dataprodukten Plattform är höjd och längd de viktigaste...
 • TN.RoadTransportNetwork.ViewService

  Tjänsten är Trafikverkets visningstjänst för datamängder som omfattas av INSPIRE vägtransportnät.
 • NVDB Begränsad bruttovikt

  Dataprodukten består av företeelsetypen Begränsad bruttovikt som tillhör produktgruppen NVDB samt produktundergruppen Trafikregelföreteelsetyper i NVDB.Dataprodukten omfattar...
 • Jvgdata Trumma

  Med trummor avses sådana konstruktioner vars diameter/bredd understiger 2 m. Konstruktioner med diameter/bredd/spännvidd 2 m eller mer betraktas som broar. Antal vattengångar...
 • Jvgdata Spårkors

  Ett spårkors är en växeltyp där spåren korsar varandra i samma plan. Spårkorset har inga rörliga delar och det finns ingen möjlighet att byta/växla spår. Ett spårkors ses...
You can also access this registry using the API (see API Docs).