160 datasets found

Taggar: Trafikverket

Filter Results
 • Jvgdata Spårnummer

  I spårnätet finns det enkelspår, dubbelspår och flerspår. Inne på driftplatser finns det flera parallella spår som är till för resandeutbyte, last- och lossning, möten, växling...
 • ISA_Hastighetsdata

  Hastighetsgräns från Nationella Vägdatabasen (NVDB) anpassad för ISA-utrustningar (hastighetsvarnare i bilar).
 • Jvgdata Befästning

  Befästning är ett begrepp för den förankring som görs av räl mot slipers. Befästningen har flera syften: Överföra krafter från rälen till slipern. Säkra spårvidden så att rälen...
 • Bytespunkter

  Syftet med dataprodukten bytespunkter är att ange platser där det finns en koppling mellan olika transportnät och/eller trafikslag. Bytespunkterna ska även utgöra en nationell...
 • Jvgdata UH entreprenör Bas

  Indelningstypen visar vem som har baskontraktet för underhåll på en viss bandel. Ett baskontrakt är ett flerårigt underhållskontrakt som omfattar avhjälpande och förebyggande...
 • TN.Rail.MaintenanceAuthority

  Datamängden redovisar järnvägens infrastrukturförvaltare Inspiretema transportnät (TN) MaintenanceAuthority. Temat beskriver vilken myndighet eller organisation som har ansvar...
 • Generaliserat järnvägsnät med förbindelser

  Generaliserat järnvägsnät med förbindelser är en förädlad järnvägsdataprodukt vilket innebär att den genereras utifrån ett antal redan existerande dataprodukter. Syftet är att...
 • TN.Rail.RailwayLink

  Datamängden redovisar länkar i järnvägsnätet enligt Inspiretema transportnät (TN) RailwayLink. Datamängden går att komma åt via wms, wfs och nedladdning av förgenererade filer.
 • TN.RoadTransportNetwork.FunctionalRoadClass

  Datamängden redovisar en klassificering baserad på hur viktig en väg är för det totala vägnätets förbindelsemöjligheter enligt Inspiretema transportnät (TN) FunctionalRoadclass....
 • Trafikverkets geotekniska databas

  Tjänst för Trafikverkets databas förr geotekniska undersökningar. Innehåller 2 lager; borrhålsprojekt och borrhål.
 • Vägkategori

  Dataprodukten består av företeelser av typen Vägkategori som tillhör produktgruppen Förädlade vägdataprodukter. Beskriver Trafikverkets - den statliga väghållningens -...
 • BU.AnnanKonstruktion.Bullerskydd.Väg

  Data innehåller nätanknutna bullerskydd för statliga vägar i Sverige från Trafikverkets databaser. Täckningsgrad är bristfällig, data kan saknas för vissa av Trafikverkets...
 • Jvgdata Övergångskurva

  I normalhuvudspår ska övergångskurvor alltid anordnas för att ge en mjukare övergång mellan rakspår och en cirkulärkurva eller mellan två cirkulärkurvor med olika radie....
 • Datamängd borrhål för Trafikverkets geotekniska databas

  Datamängd borrhål för Trafikverkets databas förr geotekniska undersökningar. Innehåller lagret borrhål.
 • Jvgdata Förbindelselinje (PlfrPlti)

  Förbindelselinje plfr plti, den del av järnvägsanläggningen (även benämnd linjen) som är mellan två driftplatser.
 • Jvgdata Spårspärr

  Spårspärr är en anordning på järnvägsspåret som ska förhindra fordon att oavsiktligt komma in på huvudspår. En spårspärr består av klotsar, omläggningsanordning, lås- och...
 • Jvgdata Sliper

  Sliprarnas huvuduppgift är att överföra krafter från rälen till ballasten via elastiska mellanlägg. I kombination med befästningssystemet och ballasten skall sliprarna se till...
 • NVDB - Cykelföreteelser

  Cykelspecifika uppgifter från Nationella vägdatabasen (NVDB): C_Rekbilvagcykeltrafik Farthinder GCM-separation GCM-passage GCM-belyst GCM-vägtyp * C_Cykelled Finns...
 • Jvgdata Stoppbock fällbar

  Stoppbock fällbar, används på vissa rangerbangårdar beroende på hur långa tågset som ska sättas samman, kan också användas för att hindra lösa vagnar att rulla ut ur...
 • Jvgdata Uppställningsspår

  Spår för uppställning är spår som av Trafikverket utpekats som lämpliga spår för trafikoperatörerna att ställa upp sina fordon på - om ett uppehåll på en plats är längre än 60...
You can also access this registry using the API (see API Docs).