84 datasets found

Taggar: Trafikverket Väg- och järnvägsdata

Filter Results
 • VVIS

  Dataprodukten avser VVIS-stolparna som står utmed vägen och som tillhör VägVäderInformationsSystemet.Syftet med dataprodukten är att visa VVIS-stolparnas lokalisering,...
 • NVDB Vändmöjlighet

  Företeelsetypen omfattar data om förekomst av slinga, yta eller vändficka som möjliggör vändning av fordon.Dataprodukten består av företeelsetypen Vändmöjlighet.Företeelsetypen...
 • NVDB Företeelsetillkomst

  Dataprodukten beskriver hur data i den/de företeelser som den är knuten till har tillkommit.Syftet med att beskriva tillkomsthistorik är främst att göra data spårbara. D.v.s....
 • NVDB Väghållare

  Dataprodukten består av företeelsetypen Väghållare. Företeelsetypen omfattar data om väghållare på vägsträcka, meddelad genom beslut. Väghållare i detta sammanhang är den som...
 • TEN-T vägnät

  Dataprodukten består av företeelser av typen TEN-T vägnät som tillhör produktgruppen STVDB samt produktundergruppen Administrativa företeelsetyper i STVDB.Företeelsetypen avser...
 • NVDB Framkommlighet för vissa fordonskombinationer

  Dataprodukten består av företeelsetypen Framkomlighet för vissa fordonskombinationer.Dataprodukten omfattar data om vägens linjeföring klassad enligt system utarbetat av...
 • NVDB Hastighetsgräns

  Dataprodukten omfattar data om trafikregel, meddelad genom föreskrift eller regel för bashastighet om gällande hastighetsgräns.Dataprodukten består av företeelser av typen...
 • FPV långväga personresor

  Beskriver vägar som är viktiga för långväga personresor inom det funktionellt prioriterade vägnätetSyftet med dataprodukten är att den ska underlätta arbetet med att tydliggöra...
 • NVDB Vägtrafiknät

  Företeelsetypen innehåller uppgifter om huvudsakligt användningssätt som nätkomponent är ämnad för.Dataprodukten består av företeelsetypen Vägtrafiknät som tillhör...
 • NVDB Miljözon

  Dataprodukten består av företeelsetypen Miljözon som tillhör produktgruppen NVDB samt produktundergruppen Trafikregelföreteelsetyper i NVDB.Dataprodukten omfattar trafikregel om...
 • NVDB Begränsad fordonsbredd

  Företeelsetypen omfattar trafikregel, meddelad genom föreskrift eller annat beslut, om inskränkning till mindre bredd på fordon eller fordonståg inkl. last än som annars...
 • NVDB Gångfartsområde

  Dataprodukten består av företeelsetypen Gångfartsområde som tillhör produktgruppen NVDB samt produktundergruppen Trafikregelföreteelsetyper i NVDB.Dataprodukten omfattar...
 • Rastficka

  Med rastficka avses ett utrymme utanför vägbanan, avsedd för tillfällig parkering.Syftet med dataprodukten är att visa var det finns rastfickor utmed vägnätet.
 • Viltpassage i plan

  Avser en utvald eller iordninggjord plats för medelstora och större däggdjur att passera tvärs vägen i plan.Syftet med dataprodukten är att visa var på vägnätet dessa...
 • Trafiksäkerhetsklass-GC

  Dataprodukten består av företeelser av typen Trafiksäkerhetsklass-GC som tillhör produktgruppen STVDB samt produktundergruppen Administrativa företeelsetyper i STVDB.Beskriver...
 • NVDB Höjdhinder upp till 4,5 m

  Dataprodukten består av företeelsetypen Höjdhinder upp till 4,5 m, som tillhör produktgruppen ”NVDB”.Dataprodukten omfattar höjdhinder i form av konstbyggnad eller annan...
 • NVDB Referenslinjetillkomst

  Företeelsen beskriver hur referenslinjen som den är knuten till tillkommit.Syftet är att redovisa den process som skapat en referenslinje. Som en del i kvalitetssystemet som...
 • Stigningsfält

  Företeelsetypen avser vägsträckor som fått ökad vägbredd i större lutningar för att underlätta framkomligheten. Stigningsfält är i vissa fall skyltade, samt markerade med...
 • Viltstängsel

  Avser högt nätstängsel, som Trafikverket äger eller förvaltar och som försvårar för medelstora och större däggdjur att komma ut på vägenSyftet med dataprodukten är att visa...
 • Rastplats

  Med rastplats avses sidoanläggning för trafikanters behov av vila, toalettbesök, rekreation eller dylikt. Trafikverkets rastplatser ska hålla en minimistandard för omfattning av...
You can also access this registry using the API (see API Docs).