Nyheter


 • Europeiska Dataportalens eLearning-program

  Nu har vi lagt upp en länk till den Europeiska Dataportalens eLearning-program. Programmet ger dig en enkel, tydlig introduktion till Open Data. Programmet består av 16... Läs mer
 • Kurs - publicera mina öppna data! 8 juni 2016

  Har din myndighet eller kommun öppna data? På denna kurs lär du dig hur man beskriver en datakälla så att den blir publicerad på öppnadata.se. Kursen är till för organisationer... Läs mer
 • Kurs - publicera mina öppna data! 20 maj 2016

  Har din myndighet eller kommun öppna data? På denna kurs lär du dig hur man beskriver en datakälla så att den blir publicerad på öppnadata.se. Kursen är till för organisationer... Läs mer
 • Forum öppna data no. 9

  Tid och plats 20 maj 2016, 13:00-16:00 Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm Beskrivning Forum öppna data lyfter upp trender, vad som görs och diskuterar vad som behöver... Läs mer
 • Forum öppna data 15 januari 2016

  Vi bjuder in till nytt Forum öppna data, fredagen den 15 januari, klockan 13-16. Mötet hålls på Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm. Mötet webbsänds. Programmet är under... Läs mer
 • Uppdrag 2015-2016 att förvalta öppnadata.se

  Regeringen uppdrar åt Vinnova att förvalta den plattform för förmedling av data som tillgängliggjorts för vidareutnyttjande, öppnadata.se. I uppdraget ingår att ansvara för... Läs mer
 • Det som sker bakom portalen

  Utvecklarna av portalen oppnadata.se har skrivit ett inlägg som beskriver det tekniska arbetet bakom kulisserna. Man kan säga att mycket av det som sker sällan syns utåt. Se... Läs mer
 • Avslutning i Almedalen

  VINNOVA har sedan 2012 haft regeringsuppdraget att utveckla en nationell portal för öppna data. Idag, sista juni 2015, släpps en ny uppdaterad version, se oppnadata.se. Portalen... Läs mer
 • Nordic Open Data Week 2015 är igång

  Med start idag 30 maj 2015 och fram till den 7 juni är det Nordic Open Data Week. Det är första gången de nordiska länderna samlas kring öppna data. Tanken är att detta ska bli... Läs mer
 • Utlysningen Öppna datakällor 2015

  VINNOVA har en utlysning kring öppna data, med tre inriktningar. Nordic Open Data Week [10 000 – 50 000 kronor/projekt] Bidrag ges för att genomföra en aktivitet i samband med... Läs mer
 • Forum öppna data - 20 feb 2015

  VINNOVA bjuder in till informellt möte om kommande utlysningen Öppna datakällor #5 (2 mars) och planerna inför Nordic Open Data Week. Se mer information . Webbsändning av... Läs mer
 • Det bästa inom öppna data

  På Internetdagarna 2014, den 24 november, ges en heldag om öppna data. Det blir inbjuda goda förebilder, internationella och nationella. Kom och lyssna på Finland, UK och... Läs mer
 • Forum öppna data #6 den 27 oktober

  VINNOVA, SKL & E-delegationen bjuder in till forummöte, för intresserade av öppna data. Forumet är en informell träff som bygger på deltagarnas egna frågor och nätverkande.... Läs mer
 • Att beskriva datamängder i DCAT-AP

  Arbetet med öppna data kan bli enklare och effektivare om vi använder gemensamma arbetssätt. Ett viktigt inslag är själva beskrivningen av vilken data som finns tillgänglig,... Läs mer
 • Kurs i att beskriva datamängder med DCAT

  Den nationella portalen öppnadata.se kommer att skörda information om datamängder (metadata) enligt specifikationen DCAT-AP som bygger på det internationellt standardiserade... Läs mer
 • Ny rapport: Öppna data i Sverige 2014

  PwC har via Magnus Kolsjö, senior manager och ansvarig för öppna data gett ut en rapport Öppna data i Sverige 2014. Sedan 2010 finns i Sverige en lag om vidareutnyttjande av... Läs mer
 • Dokumentation av Forum öppna data #5

  Videoinspelning och all dokumentation från Forum öppna data #5, den 5 maj 2014, finns nu tillgängligt. Forumet handlade om Generics nulägesanalys för öppna data i Sverige.... Läs mer
 • Forum öppna data den 5 maj

  VINNOVA och Generic Systems Sweden AB bjuder in till forummöte om öppna data. Forumet är öppet för alla som har öppna data på sin agenda. Generic har skrivit en nulägesanalys... Läs mer
 • PSI-utredningen är klar

  PSI-utredningen har nu publicerat sitt betänkande Ett steg vidare - nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar. Utredningen har i korthet två... Läs mer
 • Upphandling av vidareutveckling av öppnadata.se

  Upphandlingen gäller vidareutveckling och skördning av data till öppnadata.se. Det är en öppen upphandling med syfte att stimulera återanvändning av offentliga data och... Läs mer
 • Hur skörda metadata till oppnadata.se?

  Det för tillfället prioriterade målet med portalen är att skapa sätt att få in fler datakällor. För att detta ska bli hållbart över tid så behöver lösningen vara enkel och utan... Läs mer
 • Öppna data – vad händer under 2014?

  På årets upplaga av Internetdagarna kommer det vara en heldag om öppna data. Från en relativt låg utgångspunkt har under 2012 en stor mängd med insatser och projekt initierats.... Läs mer
 • Hackaton - Uppsala kraftsamlar för att lösa problem med hjälp av öppna data

  Under 12 timmar, lördagen den 21 september i Uppsala, samlas företagare, studenter, projektledare, designer, programmerare och många andra för att med hjälp av öppna data hitta... Läs mer
 • Workshop 15 maj om den Öppna API-licensen för företag

  Ett VINNOVA-finansierat projekt inom utlysningen Öppna datakällor planerar en workshop i Stockholm den 15 maj. Man har som ett mål att ta fram en öppen API-licens/användaravtal... Läs mer
 • Reviderade PSI-direktivet

  EU Council’s 'Coreper' kommitté har sagt ja till ett förslag till reviderat PSI-direktiv. Det återstår nog att parlamentet också ska säga sitt, men om jag förstår borde det inte... Läs mer
 • Forum Öppna data 12 april

  VINNOVA, E-delegationen, SKL och Näringsdepartementet bjuder in till ett forummöte om öppna data. Forumet är öppet för intressenter som har öppna data på sin agenda. Mötet... Läs mer
 • Inbjudan - Workshop den 31 januari

  Inbjudan - Workshop den 31 januari Vägval för öppnadata.se Du får gärna lämna synpunkter  inför mötet. Använd helst det här dokumentet. Senast den 29e behöver vi det för... Läs mer
 • Vidareutveckling av portalen och mera data

  Workshop Öppnadata.se Den 31 januari kommer vi att fördjupa diskussionerna om betaportalens uppbyggnad, funktionalitet och utvecklingsbehov. Platsen kommer att vara centrala... Läs mer
 • Forum Öppna data 3

  Den 6 december 2012 hölls den tredje träffen i Forum Öppna data. Vi webbsände och spelade in dagen. För samtliga videoklipp, se VINNOVAs youtube-kanal. Slides med agenda och... Läs mer