3 datasets found

Filter Results
  • ResRobot - Reseplanerare

    Tidtabeller för hela Sveriges kollektivtrafik. Här hittar man också hållplatser baserat på geografisk position eller delar av stationens namn. ResRobot - Sök Resa I vårt API...
  • GTFS Sverige 2

    GTFS data of all the planned public transport in Sweden.
  • ResRobot - Stolptidtabeller 2

    Ankomst- och avgångstider för hållplatser och stationer över hela Sverige. För SL (undantaget tunnelbanan), Västtrafik, Skånetrafiken och Trafikverket är avgångsinformation i...