10 datasets found

Filter Results
 • SL Hållplatser och Linjer 2

  Listning av hållplatser och linjer i Stockholms län. Detta dokument är en teknisk dokumentation för hur externa parter kan ta del av SL:s semi-statisk information för samtliga...
 • SL Platsuppslag

  Hållplatser, adresser eller platser baserat på delar av platsens namn. API-nyckel Det krävs en giltig API nyckel som skickas med som parametern "key" i alla metodanrop. En API...
 • SL Reseplanerare 3

  Journey planning API for
 • SL Trafikläget 2

  Övergripande information per trafikslag med aktuell status för hur SL-trafiken fungerar. API ’et har endast en metod som returnerar en översiktlig bild över hur...
 • SL Störningsinformation 2

  Information om störningar för hållplatser eller linjer i SL-trafiken. API-nyckel Det krävs en giltig API nyckel som skickas med som parametern "key" i alla metodanrop. En API...
 • ResRobot - Reseplanerare

  Tidtabeller för hela Sveriges kollektivtrafik. Här hittar man också hållplatser baserat på geografisk position eller delar av stationens namn. ResRobot - Sök Resa I vårt API...
 • GTFS Sverige 2

  GTFS data of all the planned public transport in Sweden.
 • SL Närliggande hållplatser

  OBS! Kommer att ersättas av SL Närliggande hållplatser 2 den 2:a september 2019 På grund av problem med bland annat POI-filtreringen kommer utfasningen av SL Närliggande...
 • ResRobot - Stolptidtabeller 2

  Ankomst- och avgångstider för hållplatser och stationer över hela Sverige. För SL (undantaget tunnelbanan), Västtrafik, Skånetrafiken och Trafikverket är avgångsinformation i...
 • SL Realtidsinformation 4

  Ankomst- och avgångsprognoser om bussar, tunnelbana, pendeltåg, lokalbana och båtar i Stockholm. API-nyckel Det krävs en giltig API nyckel som skickas med som parametern "key" i...