Försäkringskassans datamängder

Additional Info

Field Value
last_sync 2018-11-24 05:03
last_sync_dcat_url https://registrera.oppnadata.se/store/547/metadata/4781?recursive=dcat
last_sync_hash 20cf7ed74b6b56b9af8389c16a58f2d649e49128