2 datasets found

Filter Results
  • Månadsutfall för statens budget

    Månadsutfallet för statens budget är en sammanställning över statens inkomster och utgifter månadsvis. Utfallet bygger på de statliga myndigheternas inrapportering till...
  • Årsutfall för statens budget

    Årsutfallet för statens budget är en sammanställning över statens inkomster och utgifter årsvis. Utfallet baseras på de statliga myndigheternas rapportering till statens...