60 datasets found

Filter Results
 • Adresser SHP

  Detaljerad och aktuell lägesredovisning av fastställda och gällande adresser i Göteborgs Stad. Datamängd rekommenderad för positionering.
 • Ortofoto 2015

  Ett ortofoto är en flygfotomosaik. Detta ortofoto täcker Göteborg. Ortofotot används primärt som en fotorealistisk skalbar kartbakgrund.
 • Ortofoto 2019

  Ett ortofoto är en flygfotomosaik. Detta ortofoto täcker Göteborg. Ortofotot används primärt som en fotorealistisk skalbar kartbakgrund.
 • Stadskarta WMS

  The City map is a generalized map showing the texture of Gothenburg. Primarily it is used as a basemap for visualizing diffrent types of data, and for general orientation. It is...
 • Modellberäkningar av kvävedioxidhalter 2015 Kungsbacka kommun

  Modellberäkningar av kvävedioxidhalter för Göteborgsregionens luftvårdsprogram enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2016:9). Timmedelvärde,...
 • Modellberäkningar av kvävedioxidhalter 2015 Mölndals kommun

  Modellberäkningar av kvävedioxidhalter för Göteborgsregionens luftvårdsprogram enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2016:9). Timmedelvärde,...
 • Luftkvalitet och meteorologiska data, månadsrapporter

  Luftdata och meteorologisk information
 • Ortofoto 2003

  An orthophoto is an aerial photo mosaic. This orthophoto covers Gothenburg. The orthophoto is primarily used as a photo-realistic scalable map background.
 • Ortofoto 2006

  An orthophoto is an aerial photo mosaic. This orthophoto covers Gothenburg. The orthophoto is primarily used as a photo-realistic scalable map background.
 • Modellberäkningar av kvävedioxidhalter 2015 Alingsås kommun

  Modellberäkningar av kvävedioxidhalter för Göteborgsregionens luftvårdsprogram enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2016:9). Timmedelvärde,...
 • Baskarta DWG

  Baskarta DWG kan användas som detaljerad bakgrundskarta och som bas för andra produkter men även som förstärkning till andra karttjänster (t ex Stadskarta WMS eller Ortofoto WMS).
 • Modellberäkningar av kvävedioxidhalter 2015 Kungälvs kommun

  Modellberäkningar av kvävedioxidhalter för Göteborgsregionens luftvårdsprogram enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2016:9). Timmedelvärde,...
 • Modellberäkningar av kvävedioxidhalter 2015 Lerums kommun

  Modellberäkningar av kvävedioxidhalter för Göteborgsregionens luftvårdsprogram enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2016:9). Timmedelvärde,...
 • Pumpstationer för cykel

  Visar kommunala cykelpumpstationer samt privata cykelverkstäder och andra ställen där man kan pumpa sin cykel.
 • Modellberäkningar av kvävedioxidhalter 2015 Öckerö kommun

  Modellberäkningar av kvävedioxidhalter för Göteborgsregionens luftvårdsprogram enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2016:9). Timmedelvärde,...
 • Luftkvalitet karttjänst WMS

  Luftkvalitetsberäkningar årsvis 2012-2015 i projektet Ren stadsluft. Kvävedioxidhalt uppdelat på årsmedelvärde, 98-percentil dygnsmedelvärde och 98-percentil timmedelvärde.
 • Vattennivå i Götaälv

  Denna service publicerar vattennivåer uppmätta i Götaälv och Mölndalsån. För Mölndalsån finns även flöden och nederbörd. Vattennivån anges i cm enligt höjdsystemet RH2000.
 • Adresser WFS

  Detaljerad och aktuell lägesredovisning av fastställda och gällande adresser i Göteborgs Stad. Datamängd rekommenderad för positionering.
 • Ortofoto 2017

  An orthophoto is an aerial photo mosaic. This orthophoto covers Gothenburg. The orthophoto is primarily used as a photo-realistic scalable map background.
 • Brostatus (BridgeService)

  Tjänsten levererar information om huruvida Göta Älvbron är öppen eller ej med hjälp av information från trafiksignalerna på bron. Tjänsten innehåller, även historisk data.