32 datasets found

Filter Results
 • Auktoritetsdata

  Auktoritetsdata från Libris. Information om ämnesord, personer och organisationer. Feeds för att möjliggöra syndikering till lokala kopior och följa förändringar.
 • Etnografiska inspelningar

  Etnografiska inspelningar av Gerhard Lindblom i Brittiska Ostafrika (idag Kenya) 1911
 • Dagens Nyheter 1864-1900

  Digitaliserad version av Dagens Nyheter
 • Codex Gigas

  Digitaliserad version av Codex Gigas (A 148). CCBY Per B. Adolphson
 • Utgifter för vetenskaplig publicering på svenska lärosäten

  Kostnadsdata för vad svenska lärosäten betalar för vetenskaplig publicering. Här ingår kostnader för prenumerationer, publicering och transformativa avtal (avtal som avser att...
 • Nicodemus Tessin Resedagbok 1687-1688

  Text på tyska, italienska och franska. Signum: KB HS Acc. 2001/88.
 • Codex Aureus

  Digitaliserad version av Codex Aureus (A 135)
 • Biblioteksstatistik

  Statistik för folkbibliotek, forskningsbibliotek, sjukhusbibliotek och skolbibliotek från år 2010 och framåt. Biblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik...
 • Aftonbladet 1831-1862

  Digitaliserad version av tidiga Aftonbladet ordnade i kataloger efter utgivningsår. OCR-data finns i alto.xml-filerna.
 • Fonografinspelningar

  Digitaliserade fonografinspelningar ur Kungl. bibliotekets samlingar. Musik och tal från sekelskiftet 1800/1900
 • Svenska Dagbladet 1884-1900

  Digitaliserad version av Svenska Dagbladet
 • Avlatsbrev

  Avlatsbreven här ingår i Kungl. Bibliotekets samling av ettbladstryck och fragment. Avlatsbrev är formulär som juridiskt reglerade och dokumenterade en viktig senmedeltida...
 • Lånedata

  Data om lånebeställningar ur KB:s system Regina åren 1999-2015. Data för åren 1999-2000 är inkompletta. Fjärrlån ingår inte. Varje lån redovisas med information om lokalt...
 • Handskriftssamlingens nominalkatalog

  Digitaliserad kortkatalog av Kungliga bibliotekets handskriftssamling. Katalogen är ordnad efter personnamn och ämnesord.
 • Statens Offentliga Utredningar

  Statens Offentliga Utredningar (SOU) 1922-1999 i digitaliserat format. För vissa av omslagen gäller ej licensvilkoren för CC0 utan dessa kan omfattas av upphovsrätt.
 • Kistebrev

  Dessa kistebrev ingår i Kungl. bibliotekets samling av Kistebrev, vilken innehåller cirka 900 kistebrev och cirka 200 i nytryck. Kistebrev är enkla handkolorerade ettbladstryck,...
 • Norrköpings Weko-tidningar

  Digitaliserad version av Kungliga bibliotekets bestånd av Norrköpings Weko-Tidningar 1758-1786. Leveransspecifikationer:...
 • Villon, Ballades et poèmes diverses

  Digitaliserad version av handskriften Vu 22 av François Villon.
 • Aftonbladet 1863-1900

  Digitaliserad version av Aftonbladet 1863-1900
 • Descriptionis Ptolemaicæ avgmentvm siue Occidentis notitia breui commentario ...

  Digitaliserad version av "Descriptionis Ptolemaicæ avgmentvm siue Occidentis notitia breui commentario illustrata."